Illinois Agility Run Test

Illinois Agility Run Test Tes ini bertujuan untuk mengukur agility (kelincahan) atlit dan sebagai alat ukur untuk melihat perkembangan agility atlit. Untuk melakukan tes ini,...

Hexagonal Obstacle Agility Test

Hexagonal Obstacle Agility Test Tes ini bertujuan untuk mengukur agility (kelincahan) atlit dan sebagai alat ukur untuk melihat perkembangan agility atlit. Dalam tes ini diperlukan...